Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΥ FoodOmicsGR_RI συνοψίζονται παρακάτω:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ερευνητικές μελέτες (food product-oriented studies).
 • Επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και στατιστική ανάλυση με χρήση προηγμένων λογισμικών και αλγορίθμων.
 • Γονιδιωματική, πρωτεομική και μεταβολομική ανάλυση τροφίμων, προϊόντων διατροφής και βιολογικών δειγμάτων από διατροφικές μελέτες.
 • Ποσοτικός προσδιορισμός βασικών μορίων-στόχων (θρεπτικά συστατικά, μολυντές ή άλλα) σε τρόφιμα και βιολογικά δείγματα.

Πατήστε εδώ για να διαβάσατε τον κατάλογο των ερευνητικών υπηρεσιών


Για τον Ερευνητή:

 • Πρόσβαση σε υποδομές, ερευνητικές υπηρεσίες
 • Επικυρωμένη ανάλυση SOPs
 • Υπηρεσίες: Πειραματικός Σχεδιασμός, ανάλυση, στατιστική/βιοπληροφορική, εύρεση και επικύρωση βιοδεικτών
 • Διεπιστημονικότητα, εμπειρία σε περισσότερους από 18 επιστημονικούς κλάδους
  READ MORE

Για τον επιχειρηματία/ Science2Business:


Υπηρεσίες μέσω έρευνας
 • Ποιότητα / μοναδική προώθηση
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
 • Υποστήριξη υγείας
 • Εμπειρία σε εθνικές και διεθνής χρηματοδοτήσεις έρευνας (R&D)
 • Υποδομές GLP, LIMS
 • Εργαστηριακές διαπιστεύσεις ISO 17025
READ MORE

Output / Οφέλη


Για τον Ερευνητή:


Διευκολύνει R&D δραστηριότητες R&D σε τομείς όπως:

⇰ Έλεγχος Αυθεντικότητας

⇰ Γεωγραφική Προέλευση

⇰ Διατροφικές παρεμβάσεις

⇰ Γήρανση του πλυθησμού και την ευημερία

Για τον επιχειρηματία/Science2Business:


⇰ισχυρισμοί υγείας για την υποστήριξη της ελληνικής παραγωγής

⇰ ανάπτυξη τροφίμων και τρόπων διατροφής προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών

⇰ αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων

⇰ ανάπτυξη προϊόντων μέσω της βιοτεχνολογικής διαμεσολάβησης

⇰ άλλα έργα