Για τον επιχειρηματία/ Science2Business


Εφαρμογές της ΕΥ FoodOmicsGR Χρησιμοποιούνται αναλυτικά εργαλεία αιχμής για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων διατροφής, με έμφαση στα Greek products ελληνικά προϊόντα υψηλής αξίας και δυναμικού αγοράς , συμπεριλαμβανομένων :
  • ελαιόλαδο
  • κρασί
  • μέλι
  • γαλακτοκομικά προϊόντα
  • θαλασσινά κ.α
  Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, ελέγξτε τα πρωτόκολλα και τα ερωτηματολόγια εδώ για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δείγματα και τη μελέτη σας. Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο foodomicsgr@gmail.com για σχετικές πληροφορίες.