Η υποδομή


Εφαρμογές Foodomics
 • Αποτελεσματικός έλεγχος των ισχυρισμών υγείας των λειτουργικών τροφίμων
 • Αποκάλυψη διακριτικών μοτίβων που προκαλούνται από συστατικά τροφίμων σε διαφορετικά επίπεδα έκφρασης
 • Νέα γνώση, προώθηση και κατανόηση των βιοχημικών, μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που εντοπίζουν τις πλεονεκτικές ή δυσμενείς επιπτώσεις των συστατικών τροφίμων.
Η ΕΥ FoodOmicsGR_RI ενώνει τις δυνάμεις οκτώ Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων
 • Δημιουργία ολοκληρωμένων ερευνητικών υποδομών / εγκαταστάσεων
 • Συντονισμός των επιστημονικών προσπαθειών 
 • Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας για τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες για τον πλήρη χαρακτηρισμό των προϊόντων διατροφής
 • Λύσεις σε διατροφικές και επεμβατικές μελέτες
Εξειδίκευση FoodOmicsGRΕΥ FoodOmicsGR_RI
 • Ομάδες (βιο)χημείας και (βιο)αναλυτικής
 • Μεταβολομική
 • Γενετική
 • Πρωτεομική
 • Βιοπληροφορική
 • Βιοχημεία
Εφαρμοσιμότητα ΕΥ FoodOmicsGR_RI
 • τεχνολογία τροφίμων
 • γαλακτοκομικά προϊόντα 
 • κτηνοτροφία
 • κτηνιατρική παθολογία
 • αλιεία
 • μελισσοκομία
 • φυσιολογία των φυτών
 • οπωρολογία
 • κηπουρική
 • αμπελουργία 
 • περιβαλλοντικός έλεγχος
 • φυσικά προϊόντα
 • βιοχημεία διατροφής
Διεπιστημονικότητα FoodOmicsGR_RI
 • Περισσότερα από 68 μέλη προσωπικού
 • Περισσότερες από 25 νέες προσλήψεις μεταδιδακτορικών και διδακτορικών ερευνητών