Οργανολογία Αιχμής:

UPLC-QTOF MS (x3) SFC-UV/MS
UPLC-TIMSTOF MS (x2) GC-MS (x8)
MALDI-TOFMS GC-MS/MS (x3)
UPLC-MS/MS (>10) NMR
UPLC-Orbitrap HRMS (x3) ICP-MS
nano-LC-Orbitrap ICP-OES (x2) and more
HPLC-MS (x3)

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κεντρική Αναλυτική Εγκατάσταση, BIOMIC_AUTh
Εργαστήριο Γενετικής
Εργαστήριο Τοξικολογίας lab

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο TrAMS
Εργαστήριο NMR

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαστήριο ποιότητας νερού και αέρα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Εργαστήριο Υγείας των Ζώων- Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστήριο Στοιχειακής Μεταβολομικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εργαστήριο NMR

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών

Εργαστήριο Πρωτεομικής

Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Ανάλυσης Μεταβολισμού, Βιοανόργανης Χημείας και Βιολογίας Οργανισμών