Για τον επιχειρηματία/ Science2Business


Εφαρμογές της ΕΥ FoodOmicsGR
Χρησιμοποιούνται αναλυτικά εργαλεία αιχμής για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων διατροφής, με έμφαση στα Greek products ελληνικά προϊόντα υψηλής αξίας και δυναμικού αγοράς , συμπεριλαμβανομένων :
  • ελαιόλαδο
  • κρασί
  • μέλι
  • γαλακτοκομικά προϊόντα
  • θαλασσινά