Για τον Ερευνητή:


⇰Πρόσβαση σε υποδομές, ερευνητικές υπηρεσίες

⇰ Επικυρωμένη ανάλυση SOPs

⇰Υπηρεσίες: Πειραματικός Σχεδιασμός, ανάλυση, στατιστική/βιοπληροφορική, εύρεση και επικύρωση βιοδεικτών

⇰ Διεπιστημονικότητα, εμπειρία σε περισσότερους από 18 επιστημονικούς κλάδους

READ MORE

Για τον επιχειρηματία/ Science2Business:


Υπηρεσίες μέσω έρευνας
  • Ποιότητα / μοναδική προώθηση
  • Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων
  • Υποστήριξη υγείας
⇰ Εμπειρία σε εθνικές και διεθνής χρηματοδοτήσεις έρευνας (R&D)

⇰ Υποδομές GLP, LIMS

⇰ Εργαστηριακές διαπιστεύσεις ISO 17025

READ MORE

Output / Οφέλη


Για τον Ερευνητή:


Διευκολύνει R&D δραστηριότητες R&D σε τομείς όπως:

⇰ Έλεγχος Αυθεντικότητας

⇰ Γεωγραφική Προέλευση

⇰ Διατροφικές παρεμβάσεις

⇰ Γήρανση του πλυθησμού και την ευημερία

Για τον επιχειρηματία/Science2Business:


⇰ισχυρισμοί υγείας για την υποστήριξη της ελληνικής παραγωγής

⇰ ανάπτυξη τροφίμων και τρόπων διατροφής προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταναλωτών

⇰ αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων

⇰ ανάπτυξη προϊόντων μέσω της βιοτεχνολογικής διαμεσολάβησης

⇰ άλλα έργα