Συνέντευξη Καθ. Γ. Θεοδωρίδη για την Ερευνητική Υποδομή FoodOmicsGR: To δυναμικό της υποδομής και οι δράσεις για τον έλεγχο αυθεντικότητας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ
10 Δεκεμβρίου 2020
Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής FoodOmicsGR_RI 15 Δεκεμβρίου 2020
14 Δεκεμβρίου 2020

Παρακολουθήστε ζωντανά την παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής FoodomicsGR_RI 15 Δεκεμβρίου 2020