Τα τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ διοργανώνουν Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής FoodOmicsGR_RI.
29 Οκτωβρίου 2019

Η διεπιστημονική ομάδα BIOMIC του ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ διοργανώνει και σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:

Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής FoodOmicsGR_RI.

30 Μαρτίου 2020

ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ, Balkan Center

Αίθουσα Α1.3

14:00-17:00

Η εθνική Ερευνητική υποδομή FoodOmicsGR συντονίζει το έργο 7 Ιδρυμάτων (ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Κρήτης, Παν. Αιγαίου, Διεθνές Πανεπιστήμιο, ΙΙΒΕΑΑ) στον ενδελεχή χαρακτηρισμό τροφίμων με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και των μοναδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών τροφίμων. Με χρηματοδότηση 3 εκ. Ευρώ έως το τέλος του 2021 η Ερευνητική υποδομή έχει στόχο τους 450 ανθρωπομήνες εργασίας για νέους ερευνητές (υποψ. διδάκτορες, μεταδιδάκτορες) οι οποίοι σε συνέργεια με 60 μέλη τακτικού προσωπικού (ΔΕΠ και ερευνητές) εργάζονται σε τομείς όπως γενομική, πρωτεομική, μεταβολομική στοιχειακή μεταβολομική για την εναρμόνιση μεθόδων και πρωτοκόλλων και την αναβάθμιση τεχνολογιών και ενίσχυση της υποδομής.

Τελικός στόχος είναι ανάπτυξη ερευνητικών υπηρεσιών για ερευνητές και παραγωγούς με στόχο:
                1. τον έλεγχο αυθεντικότητας, ιχνηλασιμότητας και γεωγραφικής προέλευσης τροφίμων (ελαιόλαδο, οίνος, αποστάγματα, γαλακτοκομικά, μέλι κ.α. τρόφιμα και προϊόντα) και

                2. την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών σύστασης και ασφάλειας, και την ενίσχυση ισχυρισμών υγείας μέσω μελετών διατροφικής παρέμβασης.

Η εθνική Ερευνητική υποδομή FoodOmicsGR είναι ανοιχτή για συνεργασία και δέχεται σχετικές προτάσεις για διερεύνηση ερευνητικών-αναπτυξιακών θεμάτων.


Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/FkWp2GHHr8hiUAgf9

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα:
http://www.foodomics.gr

H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «FoodOmicsGR Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων» (MIS 5029057) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).